HJEM

StorslettLAN
Postadresse: Moan 10,
9151 STORSLETT

INFO

E-post: post@storslettlan.com
Mobil: (+47) 410 62 356
Facebook.com/storslettlan

KONTAKT OSS

Kontonr: 4750.55.71939
Org.Nr: 919 968 117
sponsorer:

REGLER

  • Strømforbruk. Det er ikke tillatt å ta med store stereoanlegg, kjøleskap, vannkokere eller annet strømkrevende utstyr. StorslettLAN sørger for musikk og underholdning. Varmt/kokende vann fåes gratis i kiosken.           

  • Tyveri. Alle tilfeller av tyveri/forsøk på tyveri vil bli politianmeldt. I tillegg fører dette til utestenglse fra arrangementet.     

  • Personlig utstyr. Alt utstyr deltakerene tar med på StorslettLAN er deltakers ansvar. StorslettLAN tar ikke ansvar for hverken tap av data, tyveri, force majeure, eller skader på utstyr.                                                                                                             

  • Nettverk. Nettverk og internettforbindelse er et privilegium og skal ikke misbrukes. Dette betyr at all bruk som strider mot norsk lov, herunder distribusjon og spredning av programvare uten lisensrettigheter, spredning av ulovlig pornografi, hacking eller forsøk på hacking av lokalt nett og internett eller spredning av virus er strengt forbudt.                                                                                                                      

  • Røyking. Det er ikke tillatt å røyke inne i hallen. Det kan røykes utendørs, men IKKE foran hovedinngangen.                                                                                                         

  • Rusmidler. All bruk av rusmidler er strengt forbudt og berusede personer vil bli bortvist. 

    Alle deltakere har et personlig ansvar for å gjøre seg forstått med- og følge disse reglene. Brudd kan føre til utestengelse og deltakeravgiften vil i så tilfelle ikke refunderes.