HJEM

StorslettLAN
Postadresse: Moan 10,
9151 STORSLETT

INFO

E-post: post@storslettlan.com
Mobil: (+47) 410 62 356
Facebook.com/storslettlan

KONTAKT OSS

Kontonr: 4750.55.71939
Org.Nr: 919 968 117
sponsorer:

TIL FORELDRE OG FORESATTE

Denne siden inneholder litt informasjon til foreldre og foresatte av barn og unge som deltar på StorslettLAN.

Vårt mål er å lage et hyggelig og trygt arrangement for datainteressert ungdom i alle aldre. Det betyr blant annet at vi har nulltolleranse mot inntak av rusmidler og at vi ikke tolerer noen form for mobbing eller annen alvorlig uenighet. Vi har et crew av myndige personer som besørger vakthold og ser til at ingen uvedkommende får adgang til hallen og ellers opprettholder normal orden.

Når det er sagt så vil vi legge til at vi så langt ikke har opplevd bråk av noe slag på noen av StorslettLAN-arrangementene.

Av praktiske detaljer kan vi nevne:

  • StorslettLAN etablerer en kiosk på LANet der deltakerne kan få kjøpe mineralvann, kioskvarer, landganger og annen varmmat. 

  • Det vil være områder avsatt for avslapning og soving. Det vil også være garderober tilgjengelig for de som føler behov for forbedring av personlig hygiene.

  • Vi vil be foreldre som sender sine håpefulle på StorslettLAN om å hjelpe oss gjøre dem oppmerksom på viktigheten av å få i seg nok mat og søvn. 

    Spørsmål vedrørende arrangementet kan rettes til: 
    Sigvart Andersen, telefon: 410 62 356, epost: post@storslettlan.com, eller trykk her.